Hoppa till innehåll

–  Svensk innovationskraft måste stärkas och kompetensförsörjningen spelar här en avgörande roll. Fler tekniker och naturvetare måste examineras från svenska lärosäten och högkvalificerad arbetskraft behöver få ett snabbspår till jobb i Sverige. Annars kommer vi att tappa både arbetstillfällen och konkurrenskraft, säger Elin Lydahl, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

I Innovationsföretagens senaste medlemsundersökning svarar 176 av Innovationsföretagens medlemmar vilka främst består av teknikkonsult-, industri- / techkonsult- och arkitektföretag på frågan ”Vad skulle få er att investera mer i forskning och innovation i Sverige?”. Var tredje företag, 35 procent, svarar ”tillgång till rätt kompetens”. Bland teknikkonsultföretag är siffran hela 44 procent.

Kompetensbrist har länge varit innovationssektorns största och mest akuta utmaning. Och det är en utmaning som delas av större delen av näringslivet. Sedan 2001 har FoI-investeringarna i Sverige minskat med 0,5 procent av BNP, motsvarande 25 miljarder kronor om året i förlorade kunskapsinvesteringar.

Innovationsföretagen vill se följande politiska reformer för att stärka den svenska kompetensförsörjningen:

  1. Inför en Talangexpress för högkvalificerad arbetskraft med bättre service och kortare handläggningstider.
  2. Ge högskolorna mer betalt för kurser anpassade för yrkesverksamma så att fler får chansen att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.
  3. Skala upp omställningsstudiestödet snabbare än planerat så att fler kan utbilda sig med upp till 80 procent av lönen.
  4. Inför ett Kompetensavdrag för kunskapsintensiva företag som investerar i sina medarbetare.
  5. Utveckla en nationell strategi för talangattraktion och sätt ett mål för hur många som ska rekryteras till svenska företag från tredjeland (länder utanför EU).
  6. Anta en STEM-strategi för grundskolan för bättre kunskaper i teknik, matte och naturvetenskap och en breddad rekryteringsbas till tekniska utbildningar.

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes bland Innovationsföretagens medlemsföretag under perioden 13–31 mars 2023.

176 medlemsföretag svarade på frågan ”vad skulle få er att investera mer i FoI i Sverige? (flera svarsalternativ möjliga)” (svar i procent).

 SamtligaTeknik-konsulterIndustri-konsulterArkitekter

Tillgång till rätt kompetens
35443714

Sänkta kostnader för FoI-personal (t.ex. genom sänkt arbetsgivaravgift eller bättre expertskatt)

26

15

37

34

En mer näringslivsrelevant forskning vid svenska universitet och högskolor

18

15

15

20

Tillgång på kapital

34

26

37

39

Annat

22

19

19

27

För mer information:
Linnea Kvist, kommunikationschef Innovationsföretagen
+46 70-590 34 45
linnea.kvist@innovationsforetagen.se