Hoppa till innehåll

Korta handläggningstider – högt på agendan när Innovations­företagen träffar Migrationsverket

Innovationsföretagen träffar Migrationsverket för att ta del av deras förslag för att främja den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen.

I dag tisdag deltar Innovationsföretagen på Migrationsverkets externa referensgruppsmöte för arbetstillstånd. Där ska myndigheten presentera sitt förslag för att främja den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen. Detta är Migrationsverkets svar på det främjandeuppdrag som regeringen gav dem strax innan jul. Bakgrunden är de skenande handläggningstiderna för arbetstillstånd som har gjort Sverige till en mindre attraktiv destination för ingenjörer, tekniker och programmerare från länder utanför EU. I stark kontrast till målet om att alla ska få svar på sin arbetstillståndsansökan inom 10 dagar blir väntetiden ofta mer än fyra månader.

– Det är bråttom att korta väntetiderna och göra processen mer förutsägbar. Varje gång ett svenskt innovationsföretag misslyckas med en rekrytering försvagas Sveriges konkurrenskraft och vi tappar tempo i klimatomställningen. Rekrytering från länder utanför EU är dyrt och komplicerat men det är nyckelkompetens som företagen verkligen behöver och det måste bara fungera, säger Joakim Bourelius, näringspolitisk expert på Innovationsföretagen.

Innovationsföretagen har länge drivit på för ett särskilt snabbspår för högkvalificerad arbetskraft men än är det för tidigt att fira några framgångar. Vägen mot ett nytt system för arbetskraftsinvandring är full av fallgropar och svåra gränsdragningar.

Vi har ingen tid att förlora och det måste bli en fullträff på första försöket

Joakim Bourelius, näringspolitisk expert

– Det är positivt att regeringen gett Migrationsverket en beställning på att främja just den arbetskraft som våra medlemsföretag rekryterar men djävulen sitter i detaljerna och nu behöver myndigheten ta hjälp av näringslivet för att genomföra sitt nya uppdrag på bästa möjliga sätt. Vi har ingen tid att förlora och det måste bli en fullträff på första försöket, säger Joakim Bourelius, näringspolitisk expert på Innovationsföretagen.

Bland de medskick som Innovationsföretagen gett Migrationsverket finns bland annat ett förslag om att använda de extra resurser myndigheten fått för i år för att beta av den stora högen av gamla arbetstillståndsansökningar.

– Migrationsverket kan om man vill. I maj och oktober förra året satte myndigheten in extra resurser och kunde beta av betydlig fler ärenden än vad som strömmade in. Det behövs fler sådana sprintar i år, säger Joakim Bourelius, näringspolitisk expert på Innovationsföretagen.

Innovationsföretagen har också understrukit vikten av att tillståndstiderna inte bara kortas rejält utan också att det blir möjligt för både företag och nyrekryterade medarbetare att planera uppsägning, flytt, barnomsorg och bostad inför tillträdet.

– Oförutsägbarheten är i sig ett stort problem för alla inblandade och Migrationsverket behöver sätta ett internationellt konkurrenskraftigt maxtak för handläggningstiden. Finlands mål är att hantera ansökningar från högkvalificerad arbetskraft inom 14 dagar. Med tanke på att programmerare, ingenjörer och tekniker som vill komma till Sverige för att arbeta har en beviljandegrad på nästan 100 procent borde Sverige kunna matcha det, säger Joakim Bourelius, näringspolitisk expert på Innovationsföretagen.