Hoppa till innehåll

Välkommen till 2062 – hur ska samhälls­byggandet förhålla sig till oförutsägbarhet och ständig förändring?

En ny rapport från IQ Samhällsbyggnad – Välkommen till 2062 – belyser tre komplexa utmaningar som behöver adresseras för att uppnå ett konkurrenskraftigt hållbart samhällsbyggande som levererar attraktiva livsmiljöer för framtidens generationer.

Samhällsbyggandet i Sverige står inför ett paradigmskifte där hållbar utveckling är i fokus. Över 250 000 företag och aktörer samarbetar för att skapa framtidens samhällen och förvalta våra livsmiljöer. En viktig faktor för att lyckas med denna förändring är forskning och innovation inom samhällsbyggandet. Detta är nyckeln till att bygga kunskap och hantera utvecklingen på alla nivåer, från systemnivå till våra egna arbetssätt.

– Det är viktigt att vi mobiliserar kraft för att möta utmaningarna i samhällsbyggandet. Forskning och innovation spelar en central roll i att skapa en hållbar framtid för våra samhällen. Vi behöver bygga ny kunskap och utmana våra tankemodeller för att lyckas med denna förändring. Det är en gemensam resa där vi alla måste ta ansvar och arbeta tillsammans för att skapa värde med och för människor, säger Anders Persson, näringspolitisk chef för Innovationsföretagen och ordförande i IQ Samhällsbyggnads strategiutskott.

Samhällsbyggandet är en produktion av våra livsmiljöer, en leverantör av framtidens samhällen och en förvaltare av våra livsmiljöer. Det handlar om att skapa värde med och för människor, och det är avgörande för framtida generationers livskvalitet. Det är därför viktigt att vi arbetar tillsammans för att möta utmaningarna i samhällsbyggandet och skapa en hållbar framtid för våra samhällen.

Rapporten har tagits fram av IQ Samhällsbyggnads strategiutskott och finns att läsa i sin helhet här: