Hoppa till innehåll
Fotograf: Tomislav Stjepic

DEBATT: Sänkta ambitioner slår mot svensk konkurrenskraft

Migrationsverket måste utveckla den nya modellen för arbetstillstånd på ett sätt som stärker Sveriges konkurrenskraft, det skriver Innovationsföretagen tillsammans med fler andra arbetsgivarorganisationer i Dagens Industri.

Migrationsverket har presenterat en ny modell för att korta handläggningstiderna för arbetstillstånd. Men den nya modellen innebär tvärtom en risk att redan mycket långa handläggningstider permanentas eller förlängs. Ambitionerna sänks från svar inom tio dagar till svar inom 30 dagar för de yrkesgrupper som definieras som högkvalificerade och från tio till 120 dagar för övriga. I praktiken riskerar handläggningstiden dessutom att bli mycket längre än så på grund av Migrationsverkets nya viseringskrav. Det duger inte.

I Norrbotten, Västerbotten, Västra Götaland och Dalarna görs enorma investeringar, för att utveckla lösningar på klimatutmaningen och lägga grunden för morgondagens svenska exportsuccéer. Nya samhällen byggs upp och befintliga byggs effektivare, hållbarare och mer robusta. I hela landet, i alla sektorer, driver digitaliseringen upp takten i strukturomvandlingen och ställer gamla affärslogiker på ända, skapar nya möjligheter och tvingar oss alla att lära om och lära nytt för att vara fortsatt relevanta på arbetsmarknaden.

Det råder en omfattande kompetensbrist i Sverige. Inom sex av tio branscher hindrar denna brist klimatomställningen och tre av tio innovationsföretag skulle till exempel ha investerat mer i forskning och utveckling i Sverige om de hade möjlighet att rekrytera rätt personal.

För att utveckla världsledande lösningar krävs världsledande kompetens samt kulturellt och vetenskapligt internationellt utbyte. Ska Sverige fortsätta att vara ett av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga länder, måste vi locka hit fler internationella talanger. Inte färre.

Kanske sätter vi för stort hopp till det enda av Tidöavtalets 33 migrationspolitiska förslag som inte syftar till att minska invandringen till Sverige men ambitionen att främja den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen är ett halmstrå värt att greppa efter. Kompetens är den nya oljan. Där den finns, där sker investeringarna, där utvecklas den nya tekniken, där skapas framtidens välstånd. Det är i grunden mycket enkelt. Antingen lockar vi talangerna hit, eller så flyttar företagen ut.

Därför är vi inte nöjda med Migrationsverkets nya modell för arbetstillstånd. Om de vill leverera på regeringens uppdrag att främja den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen krävs att de kunskapsintensiva företagens internationella rekrytering underlättas radikalt. Modellen måste därför utvecklas:

  1. Sätt ett tak på 30 dagars handläggningstid för det nya snabbspåret, inklusive allt. Men sikta högre. Finland ger svar på två veckor och svenska företag ska inte behöva nöja sig med den dubbla tiden. Arbetstillståndsansökningar för tekniker, ingenjörer och mjukvaruutvecklare har en beviljandegrad på nästan 100 procent och kan hanteras snabbt. Den enda rimliga ambitionen för okomplicerade, kompletta ansökningar till högkvalificerade och välavlönade jobb är att de ska besvaras med vändande post. Ett auto-reply med ”Välkommen hit!” är en rimligare ambition än 30 dagar.
  2. Inkludera fler yrkesgrupper som är avgörande för nyetableringar i snabbspåret.  Många av de tusentals nya medarbetare som behövs till Sveriges batterifabriker, gröna stålverk och digitala omställning är inte prioriterade i den nya modellen. Dessa går från dagens löfte om ”svar inom 10 dagar” till den nya modellens ”svar inom 4 månader”. Chefer och forskare varken bygger eller driver några företag på egen hand och den snäva tolkningen av vad som är högkvalificerat arbete kommer att sänka takten i pågående nyetableringar samt göra nya investeringar i Sverige mindre attraktiva. Företagen måste snabbt få service och tillstånd för all kritisk personal.
  3. Beta av högen av befintliga arbetstillståndsansökningar. Det finns över 50 000 öppna ärenden hos Migrationsverket idag. Dessa bör i största möjliga mån betas av innan ett nytt system sjösätts. Se också till att det faktiskt går att göra en komplett ansökan på Migrationsverkets digitala plattform. För en komplett ansökan och för en plats i snabbspåret måste man idag skicka in fler uppgifter än Migrationsverket frågar om. Så kan vi inte ha det.

Vår uppmaning till Migrationsverket är att utveckla den nya modellen för arbetstillstånd på ett sätt som stärker Sveriges konkurrenskraft. Vi står redo att bidra och engagera oss i det arbetet. Vi uppmanar också migrationsminister Maria Malmer Stenergard att följa arbetet noga och vara beredd att styra Migrationsverket ännu hårdare om den nya modellen inte levererar i linje med det som beställts – det vill säga att på riktigt främja den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen och stärka svenska företags konkurrenskraft.

Joakim Bourelius, näringspolitisk expert, Innovationsföretagen
Li Ljungberg, näringspolitisk expert Teknikföretagen
Ana Andric, näringspolitisk expert, TechSverige
Caspian Rehbinder, näringspolitisk expert, IKEM
Patrick Joyce, chefekonom, Almega