Hoppa till innehåll

Joakim Bourelius deltar i Migrationsverkets arbetsgrupp för ny modell för arbetstillstånd

Migrationsverket utvecklar nu en ny modell för arbetstillstånd där högkvalificerad arbetskraft ska prioriteras. En arbetsgrupp bestående av nio företrädare för olika näringslivs- och arbetstagarorganisationer har tillsatts, där Innovationsföretagen kommer representeras av Joakim Bourelius, näringspolitisk expert. Arbetsgruppen har sitt första möte den 30 juni.

Migrationsverket utvecklar nu en ny modell för arbetstillstånd där högkvalificerad arbetskraft ska prioriteras. Ett rambeslut är fattat av Migrationsverket men många frågetecken och gränsdragningsproblem måste redas ut innan modellen införs. Innovationsföretagen har välkomnat inriktningen men också krävt att näringslivet involveras i utvecklingsarbetet och det står nu klart att Innovationsföretagen kommer att representeras av sin näringspolitiska expert Joakim Bourelius.

– Det råder ett nationellt kompetensnödläge i Sverige. Trots lågkonjunktur vill våra medlemsföretag rekrytera 3 600 nya medarbetare kommande halvår. Men de får allt svårare att nå sina rekryteringsmål, konkurrensen om ingenjörer, tekniker och programmerare är stenhård och svenska universitet och högskolor utbildar för få. Det är helt avgörande att den nya modellen för arbetstillstånd de facto leder till kortare och med förutsägbara handläggningstider, säger Joakim Bourelius.

För den kunskapsintensiva tjänstesektorn är kompetensbristen särskilt kännbar och för sju av tio svenska innovationsföretag är det svårt att rekrytera de medarbetare som behövs för att utveckla verksamheten och svara upp mot efterfrågan. Tre av tio svenska innovationsföretag skulle investera mer i forskning och utveckling i Sverige om de bara kunde få tag i rätt kompetens.

Efterfrågan är som störst på ingenjörsutbildade och programmerare med yrkeserfarenhet och det innebär att det behövs kompetensinvandring för att svara upp mot rekryteringsbehoven.

– Idag är det segt, krångligt och oförutsägbart att anställa någon från ett land utanför EU. Det gör att många företag inte ens försöker utan istället tvingas dra ned på tillväxtplanerna och säga nej till uppdrag. Varje dag med kompetensbrist är en dag med förlorade skatteintäkter, minskad svensk konkurrenskraft och förlorat tempo i digitalisering och klimatomställning, säger Joakim Bourelius.