Hoppa till innehåll

Innovationsföretagen flaggade redan i januari för problemen med de långa handläggningstiderna.

  • Regeringen måste agera och ge CSN de resurser man behöver för att beta av köerna. Det är helt orimligt att människor som är redo att utbilda sig mitt i livet inte kan få besked om studiestöd förr än efter terminen. Inget vanligt hushåll kan ta en sådan risk, det borde vara uppenbart även för regeringen, säger Joakim Bourelius, näringspolitisk expert på Innovationsföretagen.

Av de 45 000 ansökningar som inkommit sedan i höstas har inte ens hälften hunnit handläggas och CSN uppger att de troligtvis inte kommer hinna med ansökningarna nästa år heller, vilket leder till att ungefär 2 miljarder av nästa års budget inte kommer att hinna användas.

  • Omställningsstudiestödet är en del av en överenskommelse med arbetsmarknadens parter och regeringen måste respektera den. Det behövs mer resurser till CSN redan i höstbudgeten men också mer pengar till universitet och högskolor för att erbjuda utbildningar som passar yrkesverksamma. Det är ett utmärkt tillfälle att satsa på utbildning under en lågkonjunktur och det tillfället har vi inte råd att missa. Sverige kan inte vänta, säger Joakim Bourelius.