Hoppa till innehåll

Innovationssektorn är en framtidsbransch

En ny rapport från Svenskt Näringsliv visar att innovationssektorn är en framtidsbransch med en hög etableringsgrad bland de yrken som finns hos Innovationsföretagens medlemmar.

Svenskt Näringsliv har nyligen släppt rapporten Högskolepejl 2023 där man går igenom etableringsgraden och löneläget för olika utbildningar. I rapporten kan man se att utbildningar med koppling till innovationssektorn har en betydligt högre etableringsgrad och koppling till arbetsmarknaden än många andra utbildningar. 

– Det är bra att få svart på vitt att innovationssektorn är ett säkert kort för den som vill ha jobb efter sin examen,  säger Joakim Bourelius, näringspolitisk expert på Innovationsföretagen.

Civilingenjörer har generellt sett en etableringsgrad på 90 procent tre år efter examen, med en medianlön på 40 975kr i månaden. Civilingenjörer inriktade på samhällsbyggnad har en etableringsgrad på 97%.

Arkitekter har tre år efter examen en etableringsgrad på 84 procent med en medianlön på ca 35 000 kr i månaden.

– Vi vill styra lärosätena att erbjuda mer utbildning mot områden där arbetsmarknadens efterfrågan är stark och en examen snabbt leder till jobb. En annan åtgärd som snabbt skulle öka tillgången på kompetens är att öka ersättningen till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Fler lärarledda timmar och laborationer kan göra att fler klarar av att ta ut sin examen, säger Joakim Bourelius.

Läs mer om Högskolepejl här.

Kolla hur din utbildning och ditt lärosäte står sig här.