Hoppa till innehåll

Många kan tänka sig en framtid i innovationssektorn

Svenskt näringslivs undersökning Omställningsindikatorn kartlägger yrkesverksammas efterfrågan på utbildning och omställningsstudiestöd. Efterfrågan för att bygga på sin kompetens är stor och många vill söka sig till innovationssektorn.

Tre av fyra yrkesverksamma i Sverige kan tänka sig att plugga inom två år. Och nästan 190 000 kan tänka sig att göra det med hjälp av det nya omställningsstudiestödet som kan ge 80 procent av lönen i ersättning under studietiden. En av fem tror sig byta bransch inom två år och innovationssektorn är en av de branscher som lockar. Många har nämligen ett gott intryck av Teknik och industri, Data/IT samt Bygg och anläggning. Det visar Svenskt Näringslivs nya Omställningsindikator.

För att göra det möjligt för fler att framöver ta steget till ett jobb i ett arkitekt- eller teknikkonsultföretag driver Innovationsföretagen på för bättre utbildningsmöjligheter för yrkesverksamma.

– Högskolorna behöver få särskilt betalt för att ordna korta, flexibla kurser för yrkesverksamma, omställningsstudiestödet behöver skalas upp snabbare än planerat och kötiderna kortas så att de sökande får besked innan terminsstart, säger Joakim Bourelius, näringspolitisk expert på Innovationsföretagen.

Innovationsföretagens prioriteringar för ett starkare och mer flexibelt kursutbud för yrkesverksamma får starkt stöd i Omställningsindikatorn. Där framgår bland annat att det mest populära alternativet är att kombinera arbete med studier och då helst på distans. Den mest önskade utbildningslängden, oavsett kön, ålder och utbildningsbakgrund, är en utbildning på ett år. Inom privat sektor vill 63 procent ha en utbildning på max ett år. Åtta procent vill helst gå en kurs på upp till två veckor, 15 procent en kurs på 4–8 veckor, 15 procent en kurs på en termin och 23 procent en kurs på ett år. Dessa prioriteringar stämmer väl överens med ramarna för omställningsstudiestödet som ju möjliggör studier på heltid i 44 veckor.