Hoppa till innehåll
Fotograf: Björn Bjarnesjö

Nytt system för arbetstillstånd från 29 januari

Nu går det befintliga ”snabbspåret” för arbetstillståndsansökningar i graven. Det ersätts av ett nytt system för arbetstillstånd som ska främja den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen. Innovationsföretagen har bidragit till Migrationsverkets arbete och har både ris och ros att ge.

– Jag deltog i Migrationsverkets arbetsgrupp för den nya arbetstillståndsmodellen och tillsammans med andra arbetsgivarförbund lyckades vi skjuta fram införandet av den nya modellen ett halvår. Vi ville att Migrationsverket skulle beta av så många befintliga tillståndsärenden som möjligt och bygga upp en stabil serviceorganisation först, säger Joakim Bourelius, näringspolitisk expert på Innovationsföretagen.

Men nu är det alltså dags att skifta från det gamla till det nya systemet och Migrationsverket har nu gått ut med sina planer för detta. Se länk nedan.

Certifieringen stänger ned för nya ansökningar den 15 december och det nya systemet öppnar för nya ansökningar den 29 januari.

Det blir ett olyckligt glapp på en och en halv månad för företag som vill rekrytera internationellt.

Joakim Bourelius, näringspolitisk expert Innovationsföretagen

– Det blir ett olyckligt glapp på en och en halv månad för företag som vill rekrytera internationellt, konstaterar Joakim Bourelius. Arbetsgruppens arbete avslutades i augusti och det har inte gått att få någon information från Migrationsverket om hur deras arbete med den nya modellen går. Jag tror tyvärr att våra medlemsföretag behöver stålsätta sig för en skakig övergång till den nya modellen. På lite sikt talar det mesta för både kortare handläggningstider och bättre service för de som rekryterar ingenjörer, tekniker och programmerare.

För yrkesroller inom kategori A i det nya systemet, det vill säga chefer, högskoleutbildade och motsvarande, gäller en högsta väntetid på 30 dagar för kompletta ansökningar. Och Migrationsverket har under hösten arbetat igenom sin e-tjänst för att göra det tydligare vad de behöver och hur det ska redovisas för att ansökan om arbetstillstånd ska bli komplett. Flera av Innovationsföretagens medlemmar har deltagit i detta arbete direkt mot Migrationsverket.

– De har gjort en ovärderlig insats genom att förklara bristerna ur ett företagarperspektiv. Nu hoppas jag bara Migrationsverket verkligen har röjt undan de oklarheter och hinder som medlemsföretagen pekat på, säger Joakim Bourelius.

För den som behöver rekrytera från tredjeland, det vill säga från ett land utanför EU/EES, och vill ha praktiskt stöd med sin ansökan, går det bra att fortsätta att vända sig till Almegas service. De kommer att fortsätta sitt stöd till medlemmarna även efter den 29e januari.

Du når dem här (obs- enbart för medlemsföretag):