Hoppa till innehåll

EUs förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner

Innovationsföretagen delar EU-kommissionens bedömning att sena betalningar vid affärstransaktioner är ett problem och att det hämmar konkurrensen på den inre marknaden.

De konkurrenshämmande problemen med långa avtalade betaltider i näringslivet uppstår oftast genom att den dominerande parten tvingar fram långa betaltider från sina leverantörer eller att en dominerande leverantör erbjuder långa betaltider i handelstransaktioner för att slå undan konkurrensen från ofta mindre och inte lika finansiellt starka leverantörer på marknaden. Det gäller ofta små och medelstora företag. I båda fallen hämmar det konkurrensen och den fria marknaden.

Trots det direktiv (2011/7/EU) som antogs 2011 med striktare regleringar i vissa länder inom EU och åtskilliga frivilliga initiativ, så har problem med långa betaltider kvarstått. Detta hämmar inte bara företagens konkurrenskraft utan även handeln på den inre marknaden och EUs konkurrenskraft internationellt.

Innovationsföretagen bedömer att en skärpt reglering med enkla tydliga spelregler i hela EU är nödvändig för att stärka konkurrenskraften inte bara i Sverige utan i hela EU.

Status
Besvarad

Från
Justitiedepartementet

Svar senast
22 december 2023

Länk till remissen på regeringen.se

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer