Hoppa till innehåll

Innovations­företagen vill ha fortsatt utbyggnad av Yrkeshögskolan 

Innovationsföretagen ser att näringslivets kompetensbehov kommer att fortsätta växa även kommande år och har via Almegas remissvar gett stöd för en fortsatt utbyggnad av Yrkeshögskolan kommande år.

– Vart tredje medlemsföretag har försökt rekrytera nya medarbetare med YH-kompetens. Och det finns ett stort underliggande kompetensbehov i våra medlemsföretag. Det är tydligt i vår undersökning Investeringssignalen där innovationssektorn som helhet och trots recessionen vill växa med nästa 3 000 nya medarbetare innevarande halvår, säger Joakim Bourelius, näringspolitisk chef på Innovationsföretagen.

Men kompetensbehoven inom innovationssektorn kan inte vara lösas genom nyrekryteringar. Givet den snabba strukturomvandlingen som drivs på av både ökade klimatkrav och teknikutveckling växer också behovet av fortbildning av de drygt 40 000 medarbetare som sysselsätts av Innovationsföretagens medlemsföretag. Därför välkomnar Innovationsföretagen att den statliga utredningen om framtidens Yrkeshögskola föreslagit en fortsatt expansion av antalet platser kommande tio år men delar också Almegas bild av att expansionen bör gå ännu snabbare och växa med 25 000 nya platser åren redan till 2030.

– Yrkeshögskolan kommer att spela en avgörande roll i den omställning som behöver ske på arbetsmarknaden, från yrkesroller och arbetsuppgifter som är mindre efterfrågade till sådana där det råder brist, säger Joakim Bourelius.

Närmare 24 000 studenter examinerades från ett YH-program 2022. Det var rekord för yrkeshögskolan. I Almegas remissvar framhålls att även om antalet utbildningsplatser i yrkeshögskolan fördubblats 2014-2023 kommer behoven av ännu fler platser att fortsätta växa de kommande åren. Detta då yrkeshögskolan utbildar till företagens faktiska kompetensbehov och att potentialen är fortsatt stor. I genomsnitt går det idag två sökande på varje utbildningsplats samtidigt som färre än varannan ansökan om att starta utbildning beviljas. 

Den privata tjänstesektorn är Sveriges tillväxtmotor. Den står för nästan hälften av jobben och bidrar med drygt hälften av Sveriges BNP. Nio av tio nya jobb de senaste åren har tillkommit i den privata tjänstesektorn. Men tjänsteföretagen skulle ha kunnat skapa ännu fler jobb. Inte minst skapas stora värden i den kunskapsintensiva delen av tjänstesektorn. 

Den kunskapsintensiva delen av tjänstesektorn har varit den mest expansiva delen av ekonomin de senaste 25 åren och förädlingsvärdet har mer än tredubblats sedan år 2000 samtidigt som andelen av BNP har ökat från nio till tolv procent. 

– Bara under det senaste året har 27 000 nya jobb skapats inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Men kompetensbristen håller tillbaka potentialen. För fyra av tio innovationsföretag leder kompetensbristen till förlorade affärer, minskad försäljning eller stoppad expansion, säger Joakim Bourelius.