Förslag till ändringar i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader när det gäller oberoende experter

Innovationsföretagen:

  • Emotsätter sig förändringarna i förordningen 2006.
  • Förändringen riskerar att undergräva systemet med energideklarationer samt motverka direktivets syfte. Kunskapen kring effektiva energiåtgärder utarmas och riskerar att leda till ökade kostnader för ägare, brukare och boende.
  • Den föreslagna förändringen skapar inte förutsättningar för ett rättssäkert system och undergräver därmed också möjligheterna att införa och utveckla ekonomiska incitament för att driva energieffektivisering.

Läs Innovationsföretagens remissvar

Detta ärende

Status


Från

Infrastrukturdepartementet


Svar senast

20 februari 2020


Länk till remiss

Länk till remissen på regeringen.se