Hoppa till innehåll

Förslag till ändringar i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader när det gäller oberoende experter

Innovationsföretagen:

  • Emotsätter sig förändringarna i förordningen 2006.
  • Förändringen riskerar att undergräva systemet med energideklarationer samt motverka direktivets syfte. Kunskapen kring effektiva energiåtgärder utarmas och riskerar att leda till ökade kostnader för ägare, brukare och boende.
  • Den föreslagna förändringen skapar inte förutsättningar för ett rättssäkert system och undergräver därmed också möjligheterna att införa och utveckla ekonomiska incitament för att driva energieffektivisering.

Läs Innovationsföretagens remissvar

Status
Besvarad

Från
Infrastrukturdepartementet

Svar senast
20 februari 2020

Länk till remissen på regeringen.se

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer