Hoppa till innehåll

Remissvar avseende Boverkets byggregler (dnr 2215/2021, 31/2022, 2478/2023, 3295/2022, 3680/2021)

Innovationsföretagen har lämnat synpunkter till Boverkets förslag till föreskrifter.

Remissvaret gäller följande remisser:

  • 2215/2021: Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader m.m.
  • 31/2022: Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader
  • 2478/2023: Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål
  • 3295/2022: Boverkets förslag till föreskrifter om krav på tomter m.m.
  • 3680/2021: Boverkets förslag till föreskrifter om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader

Läs remissvaret här:

Status
Besvarad

Från
Boverket

Svar senast
25 augusti 2023

Boverkets remisser

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer