Hoppa till innehåll

Ett effektivare plangenomförande

Delbetänkande av Plangenomförandeutredningen (SOU 2012:91)

STD-företagen har lämnat remissvar.

Status
Besvarad

Från
Socialdepartementet

Svar senast

SOU 2012:91