Hoppa till innehåll

Finansiering av infrastruktur med privat kapital SOU 2017:13

STD-företagen har erbjudits möjlighet att svara på inkommen remiss från Finansdepartementet.

Kommittén om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital har i dag överlämnat sitt delbetänkande "Finansiering av infrastruktur med privat kapital?" till regeringen. Kommittén har haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för att involvera privat kapital i finansieringen av statlig transportinfrastruktur.

Kommittén bedömer att det finns effektivitetsvinster att hämta hem genom att involvera privat kapital i finansieringen av investeringar i statlig transportinfrastruktur i form av offentlig-privat samverkan (OPS) och förordar ett svenskt försöksprogram.

Det slutliga uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2018.

Status
Avstod från att svara

Från
Finansdepartementet

Svar senast
3 juli 2017

Länk till remissen på regeringen.se