Hoppa till innehåll

Modernare byggregler – SOU 2019:68

Förändring sker i allt snabbare takt. Den påverkar människors sätt att vara. Våra sätt att leva våra liv. När de stadsdelar vi planerar idag är inflyttningsklara, kommer vi att ha självkörande bilar. Vad är då ett närområde? Vad är då ett fjärrområde? Vad är då en stad? Vad är då landsbygd?

Cirka 40 % av växthusgaserna i en genomsnittlig stad uppskattas vara direkt relaterat till samhällsbyggande. Att minimera dessa växthusgaser, att kraftigt reducera nyttjandet av jordens resurser, kommer att kräva radikala förändringar i hur morgondagens samhällen planeras, utformas, byggs och används.

Det är hög tid att allas vårt fokus riktas mot sådana helt överordnade frågor. Tydliga funktionskrav tvingar oss att lyfta blicken, att se helheten och att rikta skärpan på hur vi skapar livsmiljöer som bättre passar dagens och framförallt morgondagens krav och levnadssätt.

Vårt regelverk måste vara med sin tid, blicka framåt, stödja föränderlighet, utveckling och innovation. Vi anser inte att dagens byggregler bidrar med detta. Vår uppfattning är att dagens byggregler snarare cementerar.

Innovationsföretagen anser att förslaget till ”Modernare byggregler” är ett steg i rätt riktning. Vi bejakar betänkandet. Det finns samtidigt många utmaningar på vägen, såväl kulturella som strukturella. Det handlar exempelvis om hur vi i sektorn traditionellt är vana att arbeta, om hur myndigheter och andra instanser verkar, om hur utbildningar och regelsystem är uppbyggda.

Våra medlemsföretag har mycket kunskap och kompetens att bidra med. Vi deltar mycket gärna i det fortsatta arbetet med att utveckla ett modernt, holistiskt och framåtblickande regelverk.

Läs Innovationsföretagens remissvar

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
15 maj 2020

Länk till remissen på regeringen.se

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer