Hoppa till innehåll

Skattereduktion för installation av grön teknik, Fi2020/002314/S1

Innovationsföretagen har lämnat remissvar på förslaget om skattereduktion för installation av grön teknik, Fi2020/002314/S1.

 

Sammanfattning av Innovationsföretagens synpunkter

  • Innovationsföretagen ställer sig positiv till införandet av en skattereduktion för installation av grön teknik men vill komplettera systemet till att omfatta även energieffektivisering i byggnader redan från start.
  • Innovationsföretagen anser att avdraget ska vara teknikneutralt och INTE bara gynna enskilda produkter och åtgärder.
  • Innovationsföretagen föreslår att avdragsrätten ska höjas från
    50 000 kronor till 100 000 kronor/person och år.
  • Innovationsföretagen föreslår, liksom flera aktörer inom samhällsbyggnadssektorn, även att utvidga Energisteget för industrin till att omfatta alla fastighetsägare och byggnader och därmed bli det Stora Klimatsteget.
  • Innovationsföretagen anser att hänvisning till specifika standarder och tekniklösningar bör undvikas.
  • Innovationsföretagen anser att hänvisning till specifika standarder och tekniklösningar bör undvikas i lagtext.

Remissvar Skattereduktion för installation av grön teknik

 

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
12 juni 2020

Länk till remissen på regeringen.se

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer