Hoppa till innehåll

Skattereduktion för installation av grön teknik, Fi2020/002314/S1

Innovationsföretagen har lämnat remissvar på förslaget om skattereduktion för installation av grön teknik, Fi2020/002314/S1.

 

Sammanfattning av Innovationsföretagens synpunkter

  • Innovationsföretagen ställer sig positiv till införandet av en skattereduktion för installation av grön teknik men vill komplettera systemet till att omfatta även energieffektivisering i byggnader redan från start.
  • Innovationsföretagen anser att avdraget ska vara teknikneutralt och INTE bara gynna enskilda produkter och åtgärder.
  • Innovationsföretagen föreslår att avdragsrätten ska höjas från
    50 000 kronor till 100 000 kronor/person och år.
  • Innovationsföretagen föreslår, liksom flera aktörer inom samhällsbyggnadssektorn, även att utvidga Energisteget för industrin till att omfatta alla fastighetsägare och byggnader och därmed bli det Stora Klimatsteget.
  • Innovationsföretagen anser att hänvisning till specifika standarder och tekniklösningar bör undvikas.
  • Innovationsföretagen anser att hänvisning till specifika standarder och tekniklösningar bör undvikas i lagtext.

Remissvar Skattereduktion för installation av grön teknik

 

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
12 juni 2020

Länk till remissen på regeringen.se

Kontaktperson

Anders Persson

Näringspolitisk chef

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer