Hoppa till innehåll

Uppdrag angående byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv

Svenska Teknik&Designföretagen har erbjudits möjlighet att lämna remissvar till Näringsdepartementet.

Regeringen uppdrar åt Boverket att utreda forsknings- och kunskapsläget angående byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv.

Status
Avstod från att svara

Från
Näringsdepartementet

Svar senast
28 oktober 2016

Länk till remissen på regeringen.se

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer