Hoppa till innehåll

Utvidgad tidsgräns för expertskatt – Fi2020/02950/S1

Innovationsföretagen har lämnat remissvar på förslaget om utvidgad tidsgräns för expertskatt Fi2020/02950/S1.

Innovationsföretagens synpunkter:

  • Innovationsföretagen ställer sig positiv till promemorians förslag om att utöka tidsgränsen från tre år till fem år men föreslår en förlängning till sju år för att ligga i linje med Danmarks regelverk.
  • Innovationsföretagen anser att den förlängda tidsfristen måste gälla även de personer och nyckelkompetenser som redan idag har beslut om expertskatt.
  • Innovationsföretagen anser att lönenivån enligt löneregeln bör sänkas till 60 000 kronor/månad.
  • Innovationsföretagen anser att regeln för expertskatt även ska kunna tillämpas för återvändande svenskar som varit utomlands i tio år samt utländska medborgare som studerat i Sverige under fem år före ansökan.

Läs hela remissvaret här

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
18 augusti 2020

Länk till remissen på regeringen.se

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer