Hoppa till innehåll

Utvidgad tidsgräns för expertskatt – Fi2020/02950/S1

Innovationsföretagen har lämnat remissvar på förslaget om utvidgad tidsgräns för expertskatt Fi2020/02950/S1.

Innovationsföretagens synpunkter:

  • Innovationsföretagen ställer sig positiv till promemorians förslag om att utöka tidsgränsen från tre år till fem år men föreslår en förlängning till sju år för att ligga i linje med Danmarks regelverk.
  • Innovationsföretagen anser att den förlängda tidsfristen måste gälla även de personer och nyckelkompetenser som redan idag har beslut om expertskatt.
  • Innovationsföretagen anser att lönenivån enligt löneregeln bör sänkas till 60 000 kronor/månad.
  • Innovationsföretagen anser att regeln för expertskatt även ska kunna tillämpas för återvändande svenskar som varit utomlands i tio år samt utländska medborgare som studerat i Sverige under fem år före ansökan.

Läs hela remissvaret här

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
18 augusti 2020

Länk till remissen på regeringen.se

Kontaktperson

Anders Persson

Näringspolitisk chef

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer