Hoppa till innehåll

Fyren och Kompassen delades ut på årsmötet i Region Norrbotten.

Innovationsföretagens medlemsföretag samlades i Luleå när regionen höll sitt årsmöte den 6 februari. Traditionsenligt delades utmärkelserna Fyren och Kompassen ut. Fyren delas ut för att uppmärksamma och premiera beställare eller annan person som främjat utvecklingen av branschen i länet och Kompassen för att uppmärksamma och premiera konsulter och arkitekter.

Årets vinnare av Kompassen är Karin Bark, WSP. Hon vinner priset för sin insats vid utbyggnaden av Vuxenpsykiatrin och ny Akutmottagning på Sunderby Sjukhus. Årets vinnare av Fyren är Erik Sandström, NCC, som vinner priset för sina insatser som beställare i projektet Östra Länken i Luleå.

Kompassen 2018
Motivering:
Priset ”Kompassen” tilldelas detta år en mycket erfaren, innovativ och engagerad konsult. Inför utbyggnad av Vuxenpsykiatrin och ny Akutmottagning på Sunderby Sjukhus behövde en MKB och tillståndsansökan upprättas för hantering av stora mängder sulfidjordsmassor (105 000 ton) som skulle komma att uppstå i samband med markarbeten för grundläggning av de nya byggnaderna. Hon engagerades som uppdragsansvarig och genom sin kompetens och yrkesskicklighet utvecklade hon ett förslag till metod som innebar att massorna kunde användas som fyllnadsmassor i samband med anläggandet av en ny parkering som också ingick i utbyggnadsprojektet. Alternativet var att transportera massorna som farligt avfall till Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå. Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation gav tillstånd för den föreslagna metoden.
Hon har levererat ett projekt med mycket hög hållbarhet vad avser kvalitet, energiförbrukning och miljöskydd. Projektets kostnader sänktes med mellan 30 och 50 MSEK. Hennes yrkesskicklighet har definitivt höjt statusen i vår bransch. Årets pris tilldelas Karin Bark, WSP

Fyren 2018
Motivering:
Priset ”Fyren” tilldelas detta år en kreativ entreprenör och samhällsbyggare. Han har en förmåga att se människan bakom konsulten som han genom ett bra ledarskap inkluderar fullt ut i projektorganisationen.
Han har en bra planering med god framförhållning samtidigt som han är lyhörd och lyckas kombinera ny teknik med traditionella metoder och kompetenser. Han är genom sitt entreprenörskap en förebild för andra entreprenörer. Han är platschef för Östra Länken i Luleå, ett framgångsrikt projekt som utsågs till årets bygge 2018. Årets pris tilldelas Erik Sandström, NCC

Läs mer om priserna här.