Hoppa till innehåll

Innovationsföretagen har inlett förberedelserna inför den första avtalsförhandlingen som eget förbund våren 2020. Det idag gällande kollektivavtalet med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter löper ut den 31 mars nästa år.

Moderna kollektivavtalsförhandlingar söker samsyn samt dialog och inte motsättningar mellan parterna. Under den pågående avtalsperioden har tjänstesektorns arbetsgivarförbund, däribland Innovationsföretagen, arbetat aktivt med att skapa förutsättningar för att teckna framtidens kollektivavtal. Den 27 juni ingicks ett partsgemensamt samarbetsavtal. En gemensam målbild är att kollektivavtal ska innebära bättre villkor för företag och medarbetare jämfört med de företag som inte har kollektivavtal. Kollektivavtalen ska enligt samarbetsavtalet också stärka företagens konkurrenskraft både nationellt och internationellt.

Under hösten kartläggs utmaningar och möjligheter i medlemsföretagens affär och arbetsgivarroll idag. Med den uppdaterade lägesbeskrivningen som grund kommer Innovationsföretagen att besluta om vilka frågor som är angelägna att diskutera i avtalsförhandlingarna. Styrelsen har beslutat om den förhandlingsdelegation som formellt kommer att fatta beslut om kollektivavtalstecknande. Förhandlingsdelegationen består av VD:ar och HR-chefer som har i uppdrag att företräda hela innovationsbranschen. Samtliga medlemsföretag får möjlighet att lämna synpunkter och förslag på önskvärd avtalsutveckling i den enkät som kommer att skickas ut i slutet av september. Håll utkik efter enkäten!