Hoppa till innehåll

Pandemins har haft omfattande inverkan på branschen. Oron inför nästa år är stor, men signalerna är försiktigt positiva. Det visar Innovationsföretagens Coronarapport.

Innovationsföretagens femte Coronarapport visar att effekterna av Coronapandemin stabiliserade sig innan sommaren. De flesta företagen är påverkade men fler än hälften har en relativt begränsad påverkan på orderläget. En dryg tredjedel av företagen uppgav sig inte ha någon påverkan på befintliga uppdrag samtidigt som en dryg tredjedel har en minskning på mellan 2-10 procent av uppdragen.

Under den här pandemin har många företag tappat stora delar av sina uppdrag och sett orderingången avta rejält. Men sett till helheten och oron i början av krisen så har effekterna inte blivit så omfattande som man inledningsvis fruktade.

Branschen ser relativt stabil ut inför hösten och orderläget ser än så länge hyfsat ut. Oron flyttas nu fram mer mot våren. Kommer investeringarna igång igen eller kommer de verkliga effekterna av pandemin efter årsskiftet? Flera frågetecken kvarstår givetvis men signalerna är ändå försiktigt positiva.

Läs rapporten här:

Innovationsforetagens snabbenkät om effekterna av Corona nr 5