Hoppa till innehåll

Internationell talangkarta hjälper företag att attrahera talanger

I dag lanserade Switch to Sweden sin internationella talangkarta. Rapporten är en kartläggning av vilka faktorer som är viktigast för att locka till sig och behålla internationella talanger.

Rapporten har sammanställt svar från 2600 internationella talanger och drygt än 350 företag i några utvalda europeiska länder. Den visar vilka som är de viktigaste drivkrafterna för internationella talanger att söka sig till en viss arbetsgivare eller plats.

– Bland våra medlemmar misslyckas tre av tio rekryteringsförsök helt på grund av att det inte går att få tag på rätt kompetens. Sju av tio företag tycker också att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera personer med en högskoleutbildning. Switch to Swedens kartläggning av vad som motiverar internationella talanger och vad som får den att stanna är välkommen hjälp till både samhälle och näringsliv, säger Joakim Bourelius näringspolitisk expert Innovationsföretagen.

Rapporten visar att platsen och möjligheter till balans mellan arbete och fritid är lika viktigt som jobbet i sig. Enligt rapporten kan företag bli än bättre på att vara inkluderade och samhället kan förbättra det övergripande välkomnandet och underlätta tillgång till nätverk och ett rikt socialt liv. Förenklade processer och kortare ledtid för att få arbetstillstånd är en annan framgångsfaktor som rapporten lyfter fram.

Switch to Sweden kan med hjälp av ett AI-baserat talangmatchningsverktyg – baserat på färdigheter och motivationsfaktorer matcha företag med internationella akademiska talanger som redan är i Sverige. Talangkartan är ett led i att skapa bättre förståelse för vilka drivkrafter som ligger bakom internationella talangers val av land att jobba i och vad som får dem att stanna.