Hoppa till innehåll

Efterfrågan på kompetens är mycket stor bland Innovationsföretagens medlemsföretag. Det gäller framför allt hos industri-/techkonsultföretag där över 90 procent av företagen uppger att de behöver anställa kommande halvår, vilket understryker den akuta bristen på kvalificerad arbetskraft.

– För fyra av tio medlemsföretag leder kompetensbristen till förlorade affärer och inställd expansion. Vi vill se åtgärder som relativt snabbt märks i företagens rekrytering, som mer lärarledd tid och fler laborationer på högskolans teknik- och naturutbildningar så att fler klarar av utbildningen, säger Joakim Bourelius, näringspolitisk chef på Innovationsföretagen.

 Innovationsföretagens anser att Sverige behöver en nationell STEM-strategi som adresserar utbildningssystemets samtliga nivåer, från förskola till forskarutbildning. Men strategin måste också omfatta omedelbara åtgärder som kan avhjälpa dagens problem, exempelvis genom att främja livslångt lärande och underlätta för högkvalificerad arbetskraftsinvandring.

– Kompetensbristen är en flaskhals för svenska företag och för Sveriges innovationskraft. Det är bra att regeringen vill avhjälpa kompetensbristen på ett långsiktigt sätt genom en STEM-strategi och vi ser gärna att de inrättar en nationell samordningsfunktion, som i Finland, Danmark och Norge, för att hålla i och kontinuerligt följa upp arbetet, säger Joakim Bourelius.

Innovationsföretagen föreslår bland annat också en fortsatt ökad ersättning till STEM-utbildningar för att höja kvaliteten och genomströmningen, samt initiativ för att minska avhoppen från ingenjörsutbildningarna genom att ta reda på orsakerna och dela med sig av bästa praxis mellan lärosäten.

Regeringens strategi kommer att presenteras senare i år.