Hoppa till innehåll

Ett steg mot bättre utbildningsutbud för yrkesverksamma 

Det gemensamma kravet från arbetsmarknadens parter på fler utbildningar på högskolenivå för yrkesverksamma får nu delvis gehör. Regeringen utreder nu hur universitet och högskolor behöver ersättas och styras för att det ska bli av. Innovationsföretagen välkomnar initiativet.

– Kompetensbristen är till att börja med stor och i kombination med en snabb teknisk utveckling innebär det att allt fler kommer att plugga till och från under sitt arbetsliv, säger Joakim Bourelius, näringspolitisk chef på Innovationsföreagen  

Ett av utredningens uppdrag är att föreslå hur resurstilldelningssystemet kan anpassas så att man skapar ett relevant och flexibelt utbud av kurser och program av hög kvalitet riktade till  yrkesverksamma.  

– Det är helt nödvändigt att ersätta lärosätena för den sämre ekonomi det innebär att erbjuda kurser för yrkesverksamma. Annars kommer utbildningsutbudet för dem aldrig att räcka till, säger Joakim Bourelius.  

Utredningen förbjuds uttryckligen att göra en fullständig översyn av resurstilldelningssystemet och det tycker Innovationsföretagen är olyckligt.  

– Det kommer att bli svårt att bara peta i en liten del av ersättningssystemet för högre utbildning. Och det finns mycket annat som också borde åtgärdas, inte minst borde regeringen styra lärosätena mot att ta större hänsyn till arbetsmarknadens behov när de utformar och dimensionerar sitt utbildningsbehov, säger Joakim Bourelius. 

Här kan du läsa mer om Innovationsföretagens förslag för ett mer arbetsmarknadsrelevant utbildningsutbud och en högre genomströmning på relevanta högskoleutbildningar:  

: