Hoppa till innehåll

Innovations­företagen efterlyser en ny strategi för arbetskrafts­invandring

Innovationsföretagen har svarat på regeringens remiss om nya regler för arbetskraftsinvandring, förbundet är positiva till förslagen men efterlyser ytterligare åtgärder.

Innovationsföretagen stödjer Almegas remissvar på utredningen om nya regler för arbetskraftsinvandring (SOU 2024:15) men påpekar behovet av ytterligare åtgärder. Innovationsföretagen efterlyser bland annat en nationell strategi för att främja högkvalificerad kompetensinvandring och en skyndsam införsel av anmälningsskyldighet för arbetsgivare när en anställning upphör eller aldrig tillträds.

– Svensk talangattraktion har många förlorade år bakom sig. Nu måste vi bli bättre på att ge snabba arbetstillstånd och anstränga oss för att internationella talanger ska vilja komma hit och gärna även stanna kvar. Regeringen bör därför ta fram en nationell strategi för att främja högkvalificerad kompetensinvandring till Sverige, säger Joakim Bourelius, näringspolitisk chef på Innovationsföretagen.

Medlemmarna i Innovationsföretagen är de företag inom Svenskt Näringsliv, som i absolut störst omfattning rekryterar högskoleutbildade – nio av tio företag gör det – och i stor utsträckning är det då ingenjörer som eftersöks. Givet den kompetensbrist som råder i Sverige vad gäller STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) samt den snabba utvecklingen inom teknikområden som artificiell intelligens och batteriteknik och som kräver individer med världsledande kompetens, behöver våra medlemsföretag ofta rekrytera från tredje land. Möjligheterna för att rekrytera internationell kompetens blir därmed affärskritiskt för våra medlemsföretag.

Innovationsföretagen välkomnar därför regeringens ambition att främja den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen. Viktigast är uppdraget till Migrationsverket om att inrätta en särskild servicefunktion samt ett snabbspår för högkvalificerad arbetskraftsinvandring. Dock är ambitionsnivån på 30 dagars handläggningstid för låg i jämförelse med våra konkurrentländer.