Hoppa till innehåll

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 (N2017/05430/TIF)

STD-företagen har svarat på remissen.

Planförslaget har tagits fram i enlighet med regeringens direktiv till Trafikverket den 23 mars 2017.

Svenska Teknik&Designföretagens remissvar (pdf)

Status
Besvarad

Från
Näringsdepartementet

Svar senast
30 november 2017

Läs mer på trafikverket.se