Hoppa till innehåll

Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning (dnr 1694/2016)

Svenska Teknik&Designföretagen har svarat på remissen.


Boverket önskar synpunkter på följande föreslagna föreskrifter och allmänna råd med tillhörande konsekvensutredningar:

Energi

  • förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om bestämning aven byggnads energianvändning vid normalt brukande, BEN
  • förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED
  • förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) om certifiering av energiexpert, CEX
  • förslag till ändringar i avsnitt 9 i Boverkets byggregler (2011 :6), BBR

Utsläpp från fastbränsleeldning

  • förslag till ändringar i avsnitt 6 i Boverkets byggregler (2011 :6), BBR

Status
Besvarad

Från
Boverket

Svar senast
22 augusti 2016

Läs hela remissen på boverket.se

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer