Hoppa till innehåll

Kollektivavtal om korttidsarbete tecknades med Unionen och Sveriges Ingenjörer den 18 mars. Förhandlingarna med Sveriges Arkitekter är ännu inte slutförda.

Korttids­arbete – ett viktigt verktyg för att behålla personal

Korttidsarbete eller korttidspermittering innebär att arbetsgivaren kan korta arbetstiden för de anställda istället för att behöva säga upp personal. Arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen upp till ett tak på 44 000. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaden. Detta är en viktig åtgärd nu när många företag är pressade med anledning av corona/covid-19.

Korttidsarbete kräver lokalt avtal med facket

Möjligheten att nyttja korttidsarbete förutsätter att företaget träffar ett lokalt avtal med facket om korttidsarbete. Det gäller för företag som är bundna av kollektivavtal. Har företaget ingen lokal fackklubb kontaktar ni Unionens lokalavdelning och/eller Sveriges Ingenjörer och begär förhandling. Mall för lokal överenskommelse (word) är under framtagning och kommer att läggas ut i vårt digitala verktyg för medlemsföretag Arbetsgivarguiden så snart den är klar. Vi återkommer med kompletterande information för er som är medlemmar och inte är inkopplade på kollektivavtal.

Mer information

Läs mer om korttidspermittering här. Lagens regler om korttidsarbete finns redan detaljerat beskrivet i Arbetsgivarguiden (inloggnings krävs). Vi har stor förståelse för det omfattande informationsbehovet och försöker besvara alla inkommande frågor så fort vi kan. Tyvärr är många frågor ännu inte besvarade i och med det snabba införandet av regelverket. Läs gärna Korttidsarbete frågor och svar (inloggning krävs) som uppdateras kontinuerligt. Skaffa inlogg till Arbetsgivarguiden här. Om du inte är medlem, läs mer om medlemskap i Innovationsföretagen här. Den myndighet som ska besluta om utbetalning av stödet är Tillväxtverket. Här finns också bra information som uppdateras löpande.