Hoppa till innehåll

Kompetensbristen är en av de största utmaningarna för den innovativa branschen. Enligt en undersökning från Innovationsföretagen anser 90 procent av de tillfrågade innovationsföretagen att kompetensförsörjning är den viktigaste strategiska prioriteringen på 3–5 års sikt.

De ingenjörer och arkitekter som examineras från svenska universitet räcker inte till för att svara upp mot företagens behov. För att kunna fortsätta utveckla morgondagens lösningar måste många innovationsföretag istället leta efter kvalificerade medarbetare utomlands. Att som arbetsgivare anställa personer från länder utanför EU är dock en komplicerad process, och den tar allt längre tid.

Det ligger i både i företagens och den blivande medarbetarens intresse att processen för arbetstillstånd är rättssäker och förutsägbar. De senaste åren har flera åtgärder vidtagits för att minska risken för att arbetskraftsinvandrare blir utnyttjade i Sverige. Åtgärderna tar sikte på de problem som nästan uteslutande finns i den lågkvalificerade delen av arbetskraftsinvandringen. Samtidigt har de gjort vägen till arbetstillstånd betydligt mer tidskrävande och komplex även för ingenjörer och arkitekter.

Berättelser från branschen

Ett av de innovationsföretag som i flera år rekryterat arbetskraft från utlandet är Condesign. De vittnar om att processen tar längre och längre tid. När ett innovationsföretag rekryterat en medarbetare från utlandet måste de ansöka om arbetstillstånd från Migrationsverket innan personen kan komma till Sverige. För Condesign börjar den processen med att företaget skickar in ett anställningsavtal till Unionen som ska säkerställa att arbetsvillkoren är skäliga.

– Tidigare skickade vi anställningsavtalet till Unionen Göteborg som behandlade ärendet på 1-2 dagar. För drygt ett år sedan ändrade Unionen processen och behandlingstiden har av oförklarlig anledning utökats till 10 dagar. Det innebär att den totala ledtiden för att få arbetstillstånd förlängts, säger Fredrik Bromander, vd Condesign.

När Unionen väl godkänt arbetsvillkoren ska Migrationsverket behandla ärendet. Den här processen har tidigare tagit kring 10 dagar för ett certifierat företag. Under det senaste året har handläggningstiden ökat dramatiskt. Enligt de senaste uppgifterna från Almega är handläggningstiden för certifierade företag nu 46 dagar medan tiden för övriga företag i snitt är 180 dagar. Tidigare i vår varnade Migrationsverket för att de nya reglerna för arbetstillstånd som trädde i kraft den 1 juni riskerar att förlänga handläggningstiden ytterligare.

– Förseningarna påverkar vår verksamhet oerhört mycket i form av att vi inte kan bemanna våra projekt. Detta leder till extra kostnader och förseningar. Dessutom tappar staten skatteintäkter, fortsätter Fredrik Bromander, vd Condesign.

Ett annat Innovationsföretag som upplevt liknande problematik är MCA Sverige. Företagets vd, Fredrik Wenneberg, vittnar om hur de långa handläggningstiderna även skapar problem för de blivande medarbetarna.

– Vårt företag har cirka 30 personer som skrev anställningskontrakt i maj/juni. De skulle börja nu men har ännu inte har fått sina tillstånd. Nu får jag ringa runt till dem och säga att det tar minst en månad till, säger Fredrik Wenneberg.

Processen fortsätter

Men prövningarna tar inte slut med att arbetstillståndet är klart. För ett företag som vill provanställa tillkommer ytterligare administration nästan direkt. Tidigare har Migrationsverket gett ett tillfälligt arbetstillstånd i två år för den som har en tillsvidareanställning. Nu anser Migrationsverket i stället att provanställningen på sex månader är en separat anställningsform. Därför ger de endast arbetstillstånd för denna period. Företag måste börja om processen relativt omgående för att se till att medarbetare som ska jobba kvar också kan göra det.

När tillståndsprocesserna drar ut på tiden förlorar Sverige skatteintäkter, konkurrenskraft och fart i bland annat klimatomställningen och andra viktiga samhällsfrågor.

– Nu måste Migrationsverket så snabbt som möjligt åter leva upp till löftet om max tio dagars handläggningstid för företag som är certifierade för snabbhanteringen för arbetstillstånd. Sverige behöver fler globala talanger och snabbare om vi ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga och kunna ta fram de lösningar som krävs för att klara klimatomställningen, säger Joakim Bourelius, näringspolitisk expert på Innovationsföretagen.

 

Läs mer om Innovationsföretagens arbete för att korta väntetiderna inom systemet för arbetskraftsinvandring här.