Hoppa till innehåll

Innovations­företagen i Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby på Gotland träffar Innovationsföretagen företrädare för politiska partier, intresseorganisationer och företag. Vi diskuterar branschspecifika frågor och lyfter vår sektors betydelse för svensk sysselsättning, tillväxt och innovationskraft.

Träffa våra experter

Elin Lydahl

Förbundsdirektör

Anders Persson

Näringspolitisk Chef

Helena Dahlberg

Förbundsjurist

Joakim Bourelius

Näringspolitisk Expert

Innovationsföretagens deltagande i Almedalen 2023

Tisdag 27/6

16:00–16:45 Från hinderlista till handlingslista – Bygg framtidens hållbara samhällen tillsammans

Innovationsföretagens näringspolitiske chef Anders Persson deltog i panelsamtal hos Sweco Architects.

Onsdag 28/6

08:00–08:45 Så kan Sverige tredubbla den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen

Innovationsföretagens frukostseminarium på temat kompetensförsörjning.

Torsdag 29/6

09:00–10:00 Arbetsmarknaden vill ha kompetens – vad vill arbetstagarna ha?

Innovationsföretagens förhandlingschef Kajsa Eldin deltog i panelsamtal hos Akavia.

13:15–14:45 Nyckeln till framtidssäkrat samhällsbyggande – innovativt ledarskap och modiga val?

Innovationsföretagens näringspolitiske chef Anders Persson deltog i panelsamtal hos IQ Samhällsbyggnad.

Kontaktperson

Linnea Kvist

Kommunikationschef

Stockholm

+46 8 762 66 21 +46 70 590 34 45 E-post

Läs mer

Nyheter