Ingenjör

Svenska ingenjörsföretag har en allt viktigare roll för samhället i att skapa hållbara och innovativa lösningar.

Innovationsföretages uppdrag är att skapa förutsättningar för en världsledande ingenjörsbransch.