Hoppa till innehåll

Miljö och klimat

Innovations­företagens medlemmar arbetar aktivt med lösningar för att ställa om till ett mer hållbart samhälle och för att skydda oss mot de kommande klimatförändringarna.

Ett av de uppdrag som Innovations­företagen har är att vara en tydlig röst och bedriva näringspolitiskt arbete i frågor som berör villkor för branschens företag. En av dessa frågor är hållbarhet.

Innovation för klimatet

Utifrån de 22 färdplanerna för att uppnå fossilneutralitet 2045 och Sveriges övergripande klimatmål har Innovations­företagen tagit initiativet till en satsning som på allvar utmanar det hittills gängse samhällsbyggandet. Det offentliga måste ta ansvar och visa att man värdesätter hållbara lösningar.

Samtidigt måste vår bransch lägga grunden för ett marknadsdrivet och värdeskapande klimatarbete. Innovation För Klimatet ställer krav både på oss själva och det offentliga.

Enligt ett flertal utredningar är Sverige långt ifrån att uppnå sina klimatmål. Det behöver göras betydligt mer för att vi ska kunna ställa om vårt samhälle innan det är försent. Innovation För Klimatet syftar till att lyfta den gedigna kompetens som innovations­företagens medlemmar besitter och se till att den fullt ut kommer samhället till nytta. Det offentliga handlar oftast upp på lägsta pris och inte på de långsiktigt mest hållbara och innovativa lösningar. Sverige kommer ha en betydligt bättre chans att nå klimatmålen om vår bransch ständigt strävar åt att påverka våra beställare så att varje uppdrag är utformade minst i linje med färdplanerna.

Hållbarhetsrådet

För att ytterligare stärka vår röst i angelägna frågor har vi inrättat råd och arbetsgrupper. Syftet är att samla kraften från hela arkitekt- och ingenjörs­branschen i gemensamma utmaningar.

Syftet med Innovations­företagens Hållbarhetsråd är att:

  • Stärka konsult­branschens roll i och bidrag till hållbar samhälls­utveckling
  • Öka omvärldens kunskap om konsult­branschens betydelse för en hållbar samhälls­utveckling och därmed öka investeringarna, från kunder och samhället i stort, i den kunskap som våra företag levererar
  • Följa den nationella och internationella utvecklingen inom de frågor som vi arbetar med och förmedla denna kunskap till medlems­företagen
  • Vara referensgrupp för remissvar från Innovations­företagen i frågor rörande klimat, miljö, energi, hållbarhet och närliggande regelverk
  • Ge input till Innovations­företagens styrelse i hållbarhetsfrågor som är viktiga för medlems­företagen
  • Stötta Innovations­företagens informationsspridning till medlems­företagen i hållbarhetsfrågor

Vill ditt företag delta i Hållbarhetsrådet?

Hållbarhetsrådet inom Innovations­företagen samlar idag cirka tio företag (se nedan). Rådet har 6-8 möten per år och består av representanter från medlems­företag med ansvar och intresse för hållbarhetsfrågor. Rådets arbete bygger på samverkan och på mötesagendan finns aktuella händelser, aktiviteter, resultat och remisser i Sverige.

Vår målsättning är att bredda kompetensen inom rådet och vi välkomnar även medlemmar från företag med verksamhet inom system- och produkt­utveckling, IT, produktion, forskning med mera (dvs det vi kallar industrikonsulter).

Hållbarhetsrådet berör även frågor kopplade till EU och internationellt. Hållbarhetsrådet har representation i EFCA Green Deal Committee samt FIDIC Sustainable Development Committee.

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer

Kontakta Anders Persson, Innovations­företagens representant och projektledare för rådet, om ditt företag är intresserade av att delta och om ni önskar mer information.

Deltagande företag

AFRY – KROOK & TJÄDER – NORCONSULT – RAMBOLL – SWECO – TENGBOM – TYRÉNS – WHITE – WSP

Innovations­företagens alla råd och arbetsgrupper

Vill ditt företag medverka i något av råden? 

Aktuellt